Giải Pháp Cổng Thông Tin Điện Tử Viện Trang Thiết Bị Y Tế

Liên hệ

  • Mẫu website Hệ thống cổng thông tin Điện tử - vpo
  • Tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp
  • Lập trình theo ngôn ngữ PHP & MySQL , .NET
  • Quản lý các chức năng theo dạng module
  • Tối ưu với các công cụ tìm kiếm
  • Chuẩn SEO google
Liên hệ để được tư vấn

Mô tả sản phẩm

Giải Pháp Cổng Thông Tin Điện Tử Viện Trang Thiết Bị Y Tế

 Cổng thông tin hay cổng thông tin điện tử (Portal) là một hoặc một nhóm trang web mà từ đó người truy cập có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác trên mạng máy tính. Đầu tiên khái niệm này được dùng để mô tả các trang web khổng lồ như là YahooAOL,... bởi lẽ có hàng trăm triệu tỉ người truy cập chúng như là điểm xuất phát cho hành trình “duyệt web” của họ. Lợi ích lớn nhất mà cổng thông tin điện tử đem lại là tính tiện lợi, dễ sử dụng và dễ thay đổi, tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi áp dụng

Tài liệu là một hướng dẫn kỹ thuật, nhằm mục đích khuyến nghị các yêu cầu tối thiểu về sản phẩm hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử, giúp các CQNN xem xét, đánh giá, đi tới quyết định lựa chọn các sản phẩm hệ thống phần mềm cổ
1.2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Yêu cầu chức năng
2.1. Mục tiêu

- Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho người dân (G2C)

- Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho doanh nghiệp (G2B)

- Cung cấp và trao đổi thông tin giữa các CQNN (G2G).

- Làm đầu mối duy nhất ( điểm truy cập “một cửa” ) của Bộ, Tỉnh về thông tin, dịch vụ của CQNN.

- Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử.
2.2. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng của hệ thống Cổng thông tin điện tử là danh sách các chức năng tối thiểu mà hệ thống Cổng thông tin điện tử cần có để thực hiện được các mục tiêu trên. Các chức năng được chia thành 2 nhóm, các chức năng cần có và các chức năng nên có, cụ thể bao gồm:

a) Các chức năng cần có

TT

Tên chức năng

Mô tả chi tiết

Nhóm chức năng của phần mềm cổng lõi

1

Cá nhân hóa và tùy biến

Thiết lập các thông tin khác nhau cho các đối tượng khác nhau theo các yêu cầu khác nhau của người sử dụng

Người sử dụng có khả năng thay đổi màu sắc, giao diện nền, phông chữ hoặc chọn một mẫu hiển thị có sẵn. Việc tùy biến phụ thuộc hoàn toàn về phía người sử dụng

2

Đăng nhập một lần, xác thực và phân quyền

Người sử dụng đăng nhập một lần sau đó truy cập sử dụng các dịch vụ trên cổng thông tin một cách thống nhất.

Áp dụng cơ chế phân quyền truy cập theo vai trò dựa trên quy trình công việc xuyên suốt trong hệ thống cổng lõi và tầng các dịch vụ ứng dụng

3

Quản lý cổng thông tin và trang thông tin

Cung cấp khả năng quản lý nhiều cổng và trang thông tin hoạt động trong hệ thống:

Quản trị cổng

Quản trị kênh thông tin

Quản trị các trang

Quản trị các module chức năng

Quản trị các mẫu giao diện

Quản trị các mẫu hiển thị nội dung

Quản trị ngôn ngữ

Quản trị các quy trình và luồng kiểm duyệt các nội dung thông tin

Thiết lập và quản trị danh sách danh mục nội dung thông tin

Thiết lập và quản trị các loại menu

4

Quản lý cấu hình

Cung cấp khả năng khai báo và điều chỉnh các module nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động bên trong Cổng thông tin:

Cho phép cài đặt/gỡ bỏ các khối chức năng trong khi hệ thống đang hoạt động;các mẫu giao diện;các loại ngôn ngữ;các kiểu hiển thị nội dung;quyền quản trị hệ thống linh hoạt

Cho phép định nghĩa các quy trình xử lý công việc và xuất bản thông tin

Mỗi module chức năng cho phép cài đặt trên nhiều trang

Hỗ trợ khả năng định nghĩa và phân quyền theo vai trò

Hỗ trợ khả năng tìm kiếm Việt/Anh theo chuẩn unicode TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ khả năng bảo mật cao. Có cơ chế chống lại các loại tấn công phổ biến trên mạng (SQL Injection, Flood)

Có cơ chế quản lý bộ đệm (caching) để tăng tốc độ xử lý, nâng cao hiệu suất xử lý và giảm tải máy chủ ứng dụng

Hỗ trợ khả năng phân tải và chịu lỗi

Có cơ chế dự phòng cho hệ thống máy chủ ứng dụng và dự phòng cho máy chủ CSDL (khả năng cài đặt máy chủ chính và máy chủ sao lưu theo mô hình hệ thống cluster đảm bảo cơ chế cân bằng tải, sao lưu dữ liệu tức thời giữa các máy chủ chính và máy chủ sao lưu)

5

Tích hợp các kênh thông tin

Tích hợp được nhiều kênh thông tin từ các nguồn khác nhau lên cổng thông tin sử dụng các cơ chế tương tác định chuẩn.

Thông qua chức năng tích hợp cung cấp các chức năng khác phục vụ hoạt động xây dựng cổng, tích hợp các thành phần thông tin trình bày trên các màn hình hiển thị thông tin, đồng thời quy định các khu vực thông tin sẽ hiển thị trên mẫu trang.

Định chuẩn cho chức năng tích hợp đối với môi trường Java là Portlet, WSRP và định chuẩn chức năng tích hợp đối với môi trường .NET là  WebPart.

6

Chức năng tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ cổng thông tin.

7

Quản trị người sử dụng

Quản trị người sử dụng cho phép người sử dụng đăng ký tài khoản hoặc quản trị cấp tài khoản cho người sử dụng, lưu trữ các thông tin dưới dạng hồ sơ người sử dụng, cấp quyền sử dụng theo vai trò và báo cáo hoạt động của từng người sử dụng.

8

Thu thập và xuất bản thông tin

Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó được chuẩn hóa và lưu trữ vào CSDL để sử dụng lại cho các dịch vụ khác. Quá trình thu thập và bóc tách thông tin với các định dạng đã được qui chuẩn.

Đồng thời cho phép xuất bản thông tin theo chuẩn RSS 2.0, khuyến nghị áp dụng chuẩn ATOM 1.0 cho các dịch vụ ứng dụng trong hệ thống.

9

Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Cung cấp công cụ cho người quản trị thực hiện sao lưu định kỳ, sao lưu đột xuất và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.

10

Nhật ký theo dõi

Lưu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phương án nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố.

11

An toàn, bảo mật cổng thông tin

Thực hiện các cơ chế xác thực, cấp phép truy cập trên cổng thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu được mã hóa đảm bảo an toàn cho hệ thống cổng thông tin trong quá trình khai thác, vận hành.

Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ ứng dụng hành chính công

12

Quản trị và biên tập nội dung (CMS)

Quản trị các nội dung thông tin theo các phân loại khác nhau (category) để phân loại thông tin và bài viết trên cổng, đồng thời cho phép định nghĩa một quy trình biên tập và xuất bản nội dung thông tin (CMS) để công bố thông tin trên cổng.

13

Cung cấp các dịch vụ ứng dụng (dịch vụ hành chính công)

Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ ứng dụng thông qua tính mở của hệ thống. Các dịch vụ ứng dụng là các dịch vụ hành chính công, được phát triển theo nhu cầu, và cần thiết cung cấp thông qua cổng thông tin với vai trò là điểm truy cập “một cửa”

Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ tương tác trực tuyến, tiện ích

14

Thư điện tử

Cung cấp dịch vụ thư điện tử trên cổng

15

Giao lưu trực tuyến

Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân

16

Hỏi đáp trực tuyến

Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa chính quyền và người dân

17

Góp ý trực tuyến

Cung cấp dịch vụ gửi thư góp ý, phản ánh tới các cấp lãnh đạo

b) Các chức năng nên có

TT

Tên chức năng

Mô tả chi tiết

Nhóm chức năng của phần mềm cổng lõi

1

Hiển thị thông tin theo các  loại thiết bị

Cung cấp khả năng tự động hiển thị thông tin theo các loại thiết bị khác nhau như PDA, Pocket PC, PC, tuân thủ theo các chuẩn HTML v4.01, XHTML v1.1, XSL v1.1 và WML 2.0

2

Quản lý cấu hình

Phần mềm lõi có sẵn khả năng và công cụ cho phép việc tạo ra các cổng con (sub-portal) cho các đơn vị trực thuộc

Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ tương tác trực tuyến, tiện ích

3

Cung cấp các kênh dịch vụ thông tin

Các kênh dịch vụ thông tin được tích hợp trực tiếp trên cổng thông tin. Ví dụ thông báo, quảng cáo, thư viện đa phương tiện, liên kết, trưng cầu ý kiến, diễn đàn …

4

Tiện ích

Thông tin thời tiết, giá cả, lịch biểu …

 

3. Yêu cầu tính năng kỹ thuật
3.1. Nguyên tắc xây dựng

- Đảm bảo khách quan, hướng tới một hệ thống tổng thể, thống nhất, khả chuyển, an toàn và bảo mật, hợp lý và hiệu quả.

- Đảm bảo tính tích hợp, kế thừa và nâng cấp.
3.2. Yêu cầu tính năng kỹ thuật

Yêu cầu tính năng kỹ thuật đáp ứng là những yêu cầu và điều kiện cần thiết để hệ thống cổng thông tin điện tử có thể thực hiện được yêu cầu chức năng trong mục 2 và đảm bảo khả năng triển khai hệ thống. Yêu cầu kỹ thuật đáp ứng được chia thành 2 nhóm: yêu cầu về tính năng kỹ thuật cần có và yêu cầu tính năng kỹ thuật nên có.

a) Danh sách các tính năng kỹ thuật cần có

STT

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu chung

1

Giao diện được trình bày khoa học, hợp lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa với mục đích của Cổng thông tin Bộ/Tỉnh, tuân thủ các chuẩn về truy cập thông tin.

2

Tương thích với các trình duyệt Web thông dụng

3

Phải tích hợp với cơ sở dữ liệu danh bạ điện tử theo chuẩn truy cập thư mục LDAP v3

4

Khả năng hỗ trợ tối thiểu hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh để thể hiện nội dung thông tin

5

Khả năng tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng để trao đổi thông tin với phần mềm thư điện tử

6

Khả năng tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng cung cấp dịch vụ hành chính công theo các chuẩn tương tác của phần mềm cổng lõi

Yêu cầu về khả năng đáp ứng của phần mềm cổng lõi

7

Thực hiện đầy đủ các chức năng cần có đối với phần mềm cổng lõi trong mục (2) về yêu cầu chức năng của tài liệu này

Yêu cầu về kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin

8

Thống nhất tiêu chuẩn tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin:

-       XML 1.0

-       RSS 2.0/ ATOM 1.0

-       RDF

-       (JSR168/JSR 286 cho Portlet API, WSRP 1.0/WSRP2.0)/WebPart)

-       SOAP v1.2 (WebService)

9

Liên kết với các cổng thông tin, trang thông tin có sẵn của các đơn vị trực thuộc Bộ/Tỉnh dưới dạng liên kết hoặc nhúng (Link/WebCliping)

10

Khả năng cập nhật thông tin từ các cổng thông tin con hoặc các trang thông tin trong cùng hệ thống theo một cơ chế tự động đã định chuẩn về truy cập thông tin

11

Khả năng định nghĩa và thiết lập các kênh thông tin với các ứng dụng nội bộ theo các chuẩn tương tác của phần mềm cổng lõi

12

Khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin như chuẩn về dịch vụ truy cập từ xa SOAP v1.2 , WSDL v1.1 , UDDI  v3, chuẩn về tích hợp dữ liệu XML v1.0

13

Khả năng thiết lập các kênh thông tin dễ dàng lên cổng:

Kênh thông tin xuất bản dựa trên tiêu chuẩn trao đổi và chia sẻ

Kênh ứng dụng sử dụng chuẩn tương tác Porlet API(JSR 168/JSR 286), WSRP 1.0/WSRP 2.0

Chọn

1 trong 2

Kênh ứng dụng sử dụng chuẩn tương tác WebPart

Kênh thông tin trao đổi sử dụng dịch vụ web (Web Services)

14

Có cơ chế tự động tổng hợp (trích và bóc tách) thông tin từ các cổng/trang thông tin của đơn vị trực thuộc (trong phạm vị Bộ/Tỉnh), các cổng/trang thông tin trên Internet, đồng thời cũng có khả năng chia sẻ thông tin trên cổng cho các cổng/trang thông tin khác.

15

Hỗ trợ hai phương thức tích hợp đối với dịch vụ ứng dụng trực tuyến:

- Tích hợp nguyên vẹn: tích hợp toàn bộ trang thông tin của ứng dụng vào Cổng (hay còn gọi là Web-cliping)

- Tích hợp dữ liệu: Cổng có khả năng tổng hợp thông tin (có cấu trúc và định dạng tuân thủ theo tiêu chuẩn về chia sẻ và trao đổi thông tin) do ứng dụng trực tuyến công bố; Phương thức này yêu cầu trang web/dịch vụ được tích hợp phải xuất ra các thông tin trao đổi theo chuẩn thống nhẩt

Yêu cầu về quản trị nội dung

16

Thực hiện chức năng 12 và có quy trình kiểm duyệt nội dung thông tin xuất bản trên cổng thông tin được ban hành dưới dạng quy chế áp dụng trong phạm vi Bộ/Tỉnh đối với cổng thông tin

17

Tạo lập và thiết lập quyền quản trị nội dung đối với các kênh thông tin sẵn có

Yêu cầu về an toàn, bảo mật

18

Hệ thống phải đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức CSDL

19

Hỗ trợ người sử dụng trao đổi thông tin, dữ liệu với cổng trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn thông tin như S/MINE v3.0, SSL v3.0, HTTPS, ...

20

Có cơ chế theo dõi và giám sát, lưu vết tất cả các hoạt động cho mỗi kênh thông tin và toàn hệ thống

21

Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý, phải được lưu trong CSDL được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ

Yêu cầu về sao lưu, phục hồi dữ liệu

22

Phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất đảm bảo nhanh chóng đưa hệ thống hoạt động trở lại trong trường hợp có sự cố xảy ra:

Các dữ liệu cần sao lưu:

- Dữ liệu cấu hình hệ thống (Quản lý người sử dụng; cấu hình thiết lập kênh thông tin…).

- Cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung.

- Các dữ liệu liên quan khác.

23

Có cơ chế phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố

b) Danh sách các tính năng kỹ thuật nên có

STT

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu chung

1

Khả năng tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng để trao đổi thông tin với phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử

2

Khả năng thiết lập các kênh thông tin dễ dàng lên cổng:

Có cơ chế tự động phân tích cấu trúc trang web trên Internet đang cung cấp chính thức các dịch vụ tiện ích ở chức năng số 4 ở mục 2.b để cập nhật tự động vào kênh thông tin tiện ích

Yêu cầu về an toàn, bảo mật

3

Có cơ chế chứng thực giữa các máy chủ trong hệ thống

4

Cung cấp các báo cáo vận hành hệ thống


Phụ lục. Khái niệm

Khái niệm cơ bản về cổng thông tin như sau:

Cổng thông tin điện tử là một trung tâm tích hợp thông tin; là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin các dịch vụ , ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

Khái niệm này khác hoàn toàn với khái niệm trang thông tin điện tử ở điểm trang thông tin điện tử chỉ là một đơn thể cung cấp thông tin độc lập.

Các đặc trưng cơ bản của một Cổng thông tin (nhằm phân biệt với Trang thông tin điện tử):

Cá nhân hóa và tùy biến: cho phép thiết lập các thông tin khác nhau, trình bày theo các cách khác nhau, phục vụ cho các loại đối tượng sử dụng khác nhau theo các yêu cầu cá nhân như sở thích, thói quen, yêu cầu nghiệp vụ …

Tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin: cho phép tích hợp nội dung thông tin từ nhiều nguồn tin khác nhau nhằm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng theo ngữ cảnh sử dụng dựa vào kết quả cá nhân hóa thông tin.

Xuất bản thông tin: Thu thập và bóc tách thông tin định chuẩn từ nhiều nguồn khác nhau và có cơ chế xuất bản thông tin theo chuẩn.

Đăng nhập một lần: cho phép người sử dụng chỉ cần đăng nhập một lần, sau đó truy cập và sử dụng tất cả các dịch vụ/nghiệp vụ đã và sẽ đăng ký/cấp phép trên cổng thông tin.

Khả năng tìm kiếm toàn văn: cho phép tìm kiếm toàn văn trên một phần hoặc toàn bộ cổng thông tin.

Quản trị cổng thông tin: cho phép người quản trị, người sử dụng tự xác định, điều chỉnh cách thức hiển thị kênh thông tin, nội dung thông tin và định dạng chi tiết đồ họa, đồng thời cho phép người quản trị định nghĩa các nhóm người sử dụng, quyền truy cập và sử dụng thông tin khác nhau.

Quản lý người sử dụng: cho phép quản trị người sử dụng dựa trên tiêu chuẩn LDAP để phân quyền sử dụng theo vai trò thống nhất và xuyên suốt toàn bộ hệ thống.

Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin: cho phép hiển thị nội dung thông tin trên nhiều loại thiết bị khác nhau như màn hình máy tính PC, thiết bị di động (PDA, Smart phone) một cách tự động.

 

Nhận xét