Sản phẩm & dịch vụ
Phần mềm Một Cửa Điện Tử, Một Cửa Liên Thông - VGO
Phần mềm Một Cửa Điện Tử, Một Cửa Liên Thông - VGO MÔ HÌNH HỆ THỐNG Hệ thống bao gồm các module: - Phần mềm 1 cửa điện tử: Nhận hồ sơ một cửa, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ. - Phần mềm 1 cửa điện tử liên thông với xã/phường, Chi cục Thuế, kho bạc - Trang web tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ ĐĐXD - Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua mã vạch - Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua KIOS - Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ quan điện thọai
Đăng ký tư vấn Hoặc gọi 0904184546 (Mr Chiến)
Mô tả sản phẩm

MÔ HÌNH HỆ THỐNG
Hệ thống bao gồm các module:

-         Phần mềm 1 cửa điện tử: Nhận hồ sơ một cửa, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ.

-         Phần mềm 1 cửa điện tử liên thông với xã/phường, Chi cục Thuế, kho bạc

-         Trang web tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ ĐĐXD

-         Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua mã vạch

-         Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua KIOS

-         Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ quan điện thọai

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:

1.      Quản lý hệ thống

                        -         Quản lý người dùng

-         Lập quy trình

-         Lập danh mục hệ thống

-         Thiết lập ngày nghỉ

-         Thiết lập giờ làm việc

-         Đăng nhập

-         Đổi mật khẩu

-         Thoát khỏi chương trình

2.      Quản lý danh sách hồ sơ

-         Hồ sơ đang xử lý

-         Hồ sơ hoàn thành

-         Hồ sơ hoàn thành chờ trả dân

-         Hồ sơ chuyển thuế

-         Hồ sơ không đủ điều kiện

-         Hồ sơ trả lại sửa

-         Hồ sơ cần bổ sung

-         Hồ sơ chờ bổ sung

-         Hồ sơ cần xác minh

-         Hồ sơ chờ xác minh

-         Chuyển hồ sơ

3.      Biên nhận hồ sơ

-         Cấp giấy chứng nhận QSDĐ

-         Cấp phép xây dựng

-         Quản lý xây dựng và cấp đổi số nhà

-         Đăng ký biến động

-         Các loại hồ sơ khác: Không giới hạn

4.      Tổng hợp báo cáo

      -         Thống kê hồ sơ

      -         Báo cáo tổng hợp

      -         Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ

 TÍNH ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG:

      -         Đáp ứng quản lý các quy trình theo ngày/buổi/giờ

      -         Quản lý quy trình theo ISO hoặc quy trình do các đơn vị thiết lập. Quy trình thiết lập động, người dùng có thể thay đổi quy trình

      -         Phân quyền chi tiết đến phòng/ban; bộ phận; người sử dụng

      -         Có chức năng thiết lập ngày nghỉ, giờ làm việc nhằm tính chính xác thời gian xử lý hồ sơ

      -         Cảnh báo hồ sơ sắp hết hạn

      -         Liên thông kế thừa nhiều cấp

 TRIỂN KHAI:

      -         Có khả năng triển khai theo mô hình liên thông trong tỉnh và thành phố, hoặc theo mô hình quận huyện

      -         Thời gian triển khai từ một (01) đến (02) tháng.

     -        Hệ thống được xây dựng theo quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của nhà nước nhưng hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi theo nhu cầu của từng khách hàng.

Đăng ký để nhận tư vấn
Gửi đăng ký Các ô có dấu * bắt buộc nhập