Sản phẩm & dịch vụ
Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên cấp Xã - Phường
Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên cấp Xã - Phường Để đáp ứng yêu cầu công tác Đảng trong tình hình mới, các đơn vị thường xuyên cập nhật các số liệu về tình hình Đảng viên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động của Chi bộ về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị kịp thời. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ quan trọng khác là công tác quản lý nhân sự Đảng viên phục vụ việc báo cáo Đảng viên phục vụ cho báo cáo Đảng ủy cấp trên cần phải đổi mới để kịp thời năm bắt các thông tin khi số lượng Đảng viên ngày càng tăng. Với tình hình trên cùng với việc thực hiện chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, việc xây dựng phần mềm để quản lý hồ sơ Đảng viên từ cấp xã phường tới cấp thành phố là hết sức phù hợp với tình hình thực tế.
Đăng ký tư vấn Hoặc gọi 0904184546 (Mr Chiến)
Mô tả sản phẩm

Theo Nghị quyết số 04-NQ/TW – Khóa XII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Để đáp ứng yêu cầu công tác Đảng trong tình hình mới, các đơn vị thường xuyên cập nhật các số liệu về tình hình Đảng viên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động của Chi bộ về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị kịp thời. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ quan trọng khác là công tác quản lý nhân sự Đảng viên phục vụ việc báo cáo Đảng viên phục vụ cho báo cáo Đảng ủy cấp trên cần phải đổi mới để kịp thời năm bắt các thông tin khi số lượng Đảng viên ngày càng tăng. Với tình hình trên cùng với việc thực hiện chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, việc xây dựng phần mềm để quản lý hồ sơ Đảng viên từ cấp xã phường tới cấp thành phố là hết sức phù hợp với tình hình thực tế.

Việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên của mỗi Chi bộ là hết sức cần thiết, phần mềm sẽ giúp cho việc quản lý, cập nhật các thông tin của Đảng viên, những thay đổi trong quá trình công tác của Đảng viên được nhanh chóng và hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng Chi bộ cơ sở.

Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên từ cấp tỉnh, thành phố tới cấp xã, phường của Công ty Cổ phần giải pháp CNTT Việt Nam (VES) sẽ phục vụ tốt hơn công tác quản lý thông tin Đảng viên của Chi bộ. Phần mềm giúp dễ dàng tra cứu, cập nhật thông tin Đảng viên trong quá trình công tác thêm vào đó phần mềm sẽ giúp công tác thống kê báo cáo tình hình Đảng viên của Chi bộ được nhanh chóng, kịp thời và chính xác…

Lợi ích khi sử dụng phần mềm:
ü   Quản lý tổng thể hệ thống Tổ chức cơ sở Đảng và CSDL Đảng viên của các cơ quan Hành chính Nhà nước cấp Quận, huyện, phường - xã.
ü   Hệ thống, tự động hóa và kiểm soát các khâu trong quy trình quản lý nguồn nhân lực Đảng viên của đơn vị các cấp.
ü  Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, quản lý hiệu quả công tác quản lý cán bộ Đảng viên của các đơn vị
ü  Sử dụng và phát huy tối đa các hiệu quả, đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho việc tin học hóa các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị.
ü  Bảo mật thông tin nguồn nhân lực, cán bộ công chức, viên chức.
ü  Hệ thống báo cáo phong phú, đa dạng tuân thủ các qui định của Đảng, Nhà nước và đáp  ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.
ü   Nhiều lựa chọn với các module chức năng.
ü   Dễ áp dụng với qui mô phân cấp quản lý khác nhau.
ü  Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dễ nắm bắt với người sử dụng.

Các chức của năng chính của phần mềm:
 

- Quản lý hồ sơ Đảng viên
 

- Quản lý các quyết định của đảng viên
 

- Quản lý tình trạng đảng viên
 

- Quản lý khen thưởng, kỷ luật
 

- Quản lý phát và cấp thẻ đảng viên
 

- Quản lý huy hiệu đảng
 

- Quản lý tổ chức cơ sở đảng
 

- Khai thác và tìm kiếm đảng viên
 

- Thống kê và báo cáo tổ chức Đảng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ TẠI ĐÂY

 

 

Đăng ký để nhận tư vấn
Gửi đăng ký Các ô có dấu * bắt buộc nhập